Om Kompasshus

Trähus för alla väderstreck

Vi har ritat våra kompasshus med vår svenska skärgård som inspirationskälla.

Våra hus är byggda i trä efter svensk tradition, för att hålla i alla väder och väderstreck i en lång tid framöver.

Högt ställda krav

Vi har högt ställda krav. Tillverkning och hantverks ska hålla hög kvalitet, vara hållbar och ske under skäliga villkor.

Sunda hus

Våra hus är byggda för att vara så energieffektiva och miljövänliga som möjligt. Exempelvis använder vi stenull istället för miljökrävande glasull. Våra väggar är tjockare än standard vilket betyder att husen blir billigare i drift.

Våra hus byggs i Sverige med stommar och material från svenska leverantörer.

Arbetsområde

Vi jobbar främst i Stockholms skärgård och i omgivande områden.