Miljö & Socialt ansvar

Sunda hus

Våra hus är byggda för att vara så energieffektiva och miljövänliga som möjligt. Exempelvis använder vi stenull i vår isolering istället för miljökrävande glasull. Våra väggar är tjockare är standard vilket också betyder att de blir betydligt billigare i drift.

När husen är på plats och färdigbyggda testar vi dem noggrant med värmekamera och provtryckning. Det gör att eventuella läckor i isolering och konstruktion upptäcks och åtgärdas.

Sund produktion och sunda arbetsvillkor

Husen byggs i fabrik i Lettland och vi använder helt återvinningsbart material i vår produktion. Tillverkningen sker inomhus så det finns ingen risk för fuktigt bygge. Husen transporteras med båttransport så långt det är möjligt.

Vi är noga med att de som arbetar med våra hus har goda och sunda arbetsvillkor.

Våra hantverkare som vi har anställda här i Sverige har avtalsenliga löner och villkor.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå